Dankort + VISA/Dankort VISA Electron VISA Mastercard Maestro MobilePay Apple Pay Google Pay

Probiotika / Mælkesyre bakterier

Aqua Care Mikroorganismer

Et flydende produkt, bestående af naturlige mikroorganismer, der øger omsætningsprocesserne og skaber et bedre vandmiljø. Et vandmiljø er et komplekst økosystem, der påvirkes af mange faktorer blandt andet, tilførsel af næringsstoffer, sollys, vegetation og dyreliv.

Med Aqua Care er det muligt at ændre sammensætningen af mikroorganismerne i vandet og i slammet på bunden således, at de anaerobe (de ikke iltkrævende) organismer, der producerer stoffer som svovlbrinte og metan, bliver udsat for konkurrence, og dermed får dårligere levevilkår. På den måde begyndes en proces, som favoriserer de gavnlige bakterier og svamp. Disse er en vigtig brik i genopbygningen af et sundt vandmiljø, så der opnås en naturlig balance som i naturlige ikke forurenede vandløb og søer, hvor fisk og planter kan trives. De mikroorganismer, der lever i vandet har vist sig effektive til at fjerne nitrat.

Det sker ved at mikroorganismerne omdanner nitrat til frit kvælstof og ilt, som fordamper til luften. Når indholdet af kvælstof i vandet sænkes, hæmmes væksten af alger og indholdet af organiske partikler i vandet bliver på denne måde reduceret, hvilket er med til at gøre vandet klart. Foruden denne effekt har Aqua Care mange andre gavnlige effekter som for eksempel:  Optimerer fiskenes sundhed og opbygger deres immunforsvar  Giver sundere og derved smukkere vandplanter  Reducerer mængden af bundslam  Eliminerer lugtgener  Skaber et vandmiljø som er i balance  Fjerner problemer med uklart vand  Optimerer omsætningen af affaldsstoffer  Giver bedre aktivitet i dit filter  Reducerer mængden af skadelige bakterier og giver dermed et mindre bakterietryk  Virker neutraliserende for fiskene efter endt behandling med andre produkter men reducerer ikke andre produkters effekt eller indgår i farlige forbindelser med dem.  Virker fremmende for mængden af gavnlige bakterier i dit filter. Aqua Care sælges i følgende størrelser:  1 liter  5 liter  25 liter  Palletanke til aftømning direkte i store søer (Levering efter aftale). 2 Copyright koishop.dk

 

Brugsvejledning:

1 liter Aqua Care rækker til 10.000 liter vand, det anbefales dog at give dobbelt dosis første gang, samt efter vinteren, efter større vandskift og efter endt behandling med andre produkter. Dosseringen bør ske over 4 gange. Ved behov kan dosseringen 5 dobles. Aqua Care tilsættes i normal dosis ca. hver 14 dag, denne dosis vil med tiden kunne reduceres til omkring det halve. Den fulde effekt af produktet ses først efter ca. 1 år, men allerede efter kort tid ses de første effekter. Du kan gavne dine fisks sundhed, ved også at bruge Aqua Care som et foder additiv. Ved at du 5-10 minutter inden fodring sprayer den mængde foder du skal give let over med Aqua Care, så det kan suge ind i foderet, det vil gøre at fiskene optager det mere direkte. Det giver en bedre fordøjelse og omsætning af foderet, som derved optages bedre og derfor ikke blot ende på bunden af bassinet som ufordøjet foder, der blot vil være med til at forurene vandet. Desuden øges fiskenes immunforsvar mere ved at give Aqua Care som foderadditiv.