Dankort + VISA/Dankort VISA Electron VISA MasterCard Maestro MobilePay

TROMLEFILTRE

Hvad er et Tromlefilter?


Hvad er et Tromlefilter ?Tromlefilter-incl.-amalgan-uv-c
Et tromlefilter er et (forfilter) partikelfilter som fjerner de fritsvævende partikler der er i vandet, og som er større end maskerne i filtervævet.

Partikler er det som ikke er blevet opløst i vandet og er stører end maskerne og derved ikke kan passere igennem filtervævet. Såsom, Fæces, foderrester, blade mm, svæve alger der er større end maskerne, trådalger der har løsnet sig og svæver rundt i vandet som små totter. Filter vævet kan enten være i rustfri stål eller Nylon. 

Koishop.dk’s udvalg er med Rustfrit filter væv. Filtervævet har typisk de filtrerings hedder. 40 micron / 40 µ -  60, 70 og 80 micron.


Ved at fjerne så mange partikler fra vandet som muligt, er der det mindre til biofilteret at arbejde med, det kan derfor koncentrere sig om at omsætte de opløste næringsstoffer i vandet. Med et godt forfilter for du en bedre filtrering og hjælper den biologiske balance, så du får færre næringsstoffer i vandet og derved minimere risikoen for alge og trådalgevækst.

► Læs mere info om Tromlefilter her...

TROMLEFILTRE

Tromlefilter Guide og info

Hvordan fungerer filteret?
Vandet kommer ind i tromlen fra bassinet, enten direkte ved hjælp af tyngdekraften, dvs. typisk direkte fra dine bundræn. Eller ved at en havebassin pumpe, pumper det ind i tromlen. 


Virke måde Bunddrænsfødt:
Vandet kommer ind i tromlen, og løber igennem filtervævet, partikler opsamler sig på indersiden af filteret. Tromlefilter vævet bliver til sidst så tillukket af partikler, at detTromlefilter-AEM-installation-illustration dels bliver finere i maskerne og nu filtrerer langet finere, men vandet har nu også svært ved at komme hurtigt nok igennem, og løber nu langsommere ud end det bliver pumpet væk fra filteret.

Vandstanden vil derfor falde på den udvendige side af tromlen ( ren side ), en føler vil blive aktiveret når vandstanden falder til en hvis højde. Styringen vil igangsætte rensnings processen.

 

Virke måde pumpefødt:
Vandet kommer ind i tromlen, og løber igennem filtervævet, partikler opsamler sig på indersiden af filteret. Filter vævet bliver til sidst så tillukket af partikler, at det dels bliver finere i maskerne og nu filtrerer langet finere, men vandet har nu også svært ved at komme hurtigt nok igennem, og løber nu langsommere ud end det bliver pumpet ind. Vandstanden vil derfor stige inde i tromlen ( uren side ), en føler vil blive aktiveret når vandstanden når en hvis højde. Styringen vil igangsætte rensnings processen.


Rensnings processen:
Styringen aktiverer spule pumpen, som spuler fra ydersiden af filtervævet og igennem filteret, det opsamlede snavs på indersiden, bliver derved spulet ned i spildbakken, som fører det til afløb. Vil man spare på vandet er der flere der er begyndt at genanvende spildvandet, typisk ved at man fører det ned i et kar, hvor det bundfælder. Karet har et lille overløb med et lille filter eller måtte (japanmåtte), som holder partikler tilbage. Overløbet fører til et andet kar, som er forsynet med en pumpe (dykpumpe) som kan føre det tilbage til bassinet. Sørg for at karrene har en tilpas størrelse så det dels kan bundfælde men uden at vandet står og bliver dårligt.

 

Hvad skal man være opmærksom på ved valg af Tromlefilter!
Ved pumpe fødte filtre er det altid en god ide sikre sig mod slangebrud, tilstoppede filtre og lign. Hvis man ikke laver denne sikring er der risiko for at tømme havedammen for vand, hvis pumpen kører videre ved brud på slanger, eller et tilstoppet filter så vandet løber ud over.

Denne sikring gør man nemmest ved at montere en vandniveau afbryder, som slukker for vandet (havebassin pumpen) når vandstanden når under en hvis dybde i bassinet. På denne måde undgår du at tømme dammen helt ved fejl.


Én anden metode kan bruges hvis du har filterrum eller lign, her vil du kunne montere en gaffelføler ved gulvniveau, som registrerer vand på gulvet og derefter afbryder for strømmen til havebassinpumpen.


Sørg for at vælge at filter der passer til havedams størrelsen / flowet af det vand der skal passere, konsekvensen af et for lille filter, vil være et væsentlig øget vandforbrug til spuling, hvis filteret i det hel taget kan følge med. Derudover kan du risikere at du ikke for filtreret vandet som du ønsker og dermed må leve med uklart vand, hvilket netop er det et tromlefilter skal modvirke.


Tilslutninger til tromlefilteret:
Som altid sørg for ikke at have skarpe knæk, hverken mod filteret eller væk fra filteret, dette gælder også for røret fra spule bakken, forkert rørføring vil føre til tilstopning af blade, trådalger mm. Hvilket vil gøre at du ofte skal være over filteret, typisk ved opstart om foråret og ved løvfald om efteråret.


Sørg for at du nemt kan adskille røret fra spule bakken, hvis det skulle stoppe til. Du bør ligeså vælge et filter hvor der er nem adgang til spule bakken inde i filteret.
Tilslutning af spulepumpe, du kan enten bruge vand fra den ”rene” side af filteret, eller bruge vand direkte fra ”hanen”, ved første løsning skal du dog være opmærksom på at du løbende bruger af vandet fra bassinet, som derved vil falde i vandstand over tid.

Du skal derfor løbende huske at efterfylde, eller montere automatisk vandpåfyldning. Husk dog at sikre din automatiske påfyldning mod fejl, så du ikke bliver overrasket over en høj vandregning. Dette bør du også gøre med spule pumpen, så den slår fra hvis Sensoren i filteret har sat sig, og pumpen derved bliver ved med at spule.


Hvor kan det bruges?
Da filteret er et for filter kan det i princippet bruges overalt hvor man vil have renset sit vand for partikler.
Tromlefilter er oprindeligt udviklet til Dambrug og industrielle formål herunder rensningsanlæg, og springvandsanlæg. Pga. den store fordel der er med et tromlefilter som forfilter, har filteret taget indpas i det private marked, i havedamme, havebassiner, koidamme, spejlbassiner, svømmesøer og swimmingpools.