UV filtre


SPAR
{{product.SalePercentage}}%
{{product.Title}} {{product.Title}}

Fjerner uv filtre trådalger?

Et uv filter fjerner detsværre ikke trådalger. det er kun de ting som passerer et uv filtre, med det rette effekt samt belysningstid, som bliver behandlet/slået ned.

 

UV filtre

Ultraviolet lys findes i tre typer UVA, UVB og UVC, UVC har den korteste bølgelængde (185-280 nm) dette lys spektre opfanges fuldstændigt i atmosfæren og kan kun fremstilles kunstigt her på jorden.

Det er UVC lys der er interessant i denne sammenhæng, da UVC nedbryder de fleste organiske molekyler. Formålet med et UV filtre er at forhindre, at der opstår det der kaldes for ”grønt vand” det vil sige at UV filtre bestråler de svævende grønalger, således at de bliver ude af stand til at kunne dele sig og derved kan de ikke skaber problemer for vandkvaliteten, herefter vil de bestrålede grønalger dø, da de kun har en livscyklus på ca. 10 dage, de døde alger klumper nu sammen og kan opfanges i filteret.

 

Et passende UV filtre anlæg indeholder en lyskilde der udsender ultraviolet lys i bølgelængde C, det er netop denne bølgelængde der skal til at gøre algerne ude af stand til at dele sig. Det er vigtigt, at anlægget ikke er for lille til bassinet, en god tommelfingerregel er ikke under 2 w og helst 3 w pr. m3 eller pr. m2 alt efter hvilket af tallene der er størst, men gerne mere, da pumpens flow og belysningstiden også spiller ind.