Dankort + VISA/Dankort VISA Electron VISA Mastercard Maestro MobilePay Apple Pay Google Pay

Fiskefoder

Fiskefoder - giv dine koi det rigtige mad!

 

At vælge det rigtige foder til sine fisk, uden at gå ned på kvaliteten, er nøglen til sunde fisk 

preload spinner

Hvad skal der fodres med og hvornår?

Det er som sagt vigtigt, at bruge fiskefoder af høj kvalitet til fisk af høj kvalitet, dette kan på et show være det der afgør om du kommer hjem med præmier eller ej, koi har brug for fiske foder der kan dække deres energibehov og som indeholder den rigtige sammensætning af mineraler, vitaminer og sporstoffer, således at både deres farver, krop, skelet, vækst og sundhed udvikler sig mest og bedst muligt.

Derfor kan et højkvalitets fiske foder mange gange få koi, som ikke er indkøbt med henblik på shows til at fremstå langt smukkere, end de var, da de blev indkøbt, ligesom et foder af ringere kvalitet kan gøre det modsatte for alle koi.

 

Fiskefoderet skal være korrekt sammensat, så fiskene ikke bliver fede, eller der opstår mangelsygdomme hos dem, alt dette skal der taget højde for, et godt råd må være hele tiden at følge med i hvad der sker i udviklingen af fiske foder og fodertyper, især hvis du udstiller dine koi og ellers altid at bruge sin sunde fornuft. En egentlig foderanbefaling kan være vanskelig at give, men herunder er vist en foder kalender der vil kunne give optimale forhold for dine koi.

 

Hvilke typer fiskefoder bør du bruge i løbet af en sæson.

Et godt dagligdags fiskefoder der kan bruges fra en vandtemperatur på 10 grader.

Et farveforstærkende fiskefoder kan bruges fra en vandtemperatur på 10-12 grader.

Et immunforstærkende fiskefoder kan bruges fra en vandtemperatur på 10 grader, men behovet er størst fra 12 grader, for at styrke fiskene efter vinteren.

Et vækstfremmende fiskefoder kan bruges fra en vandtemperatur på 12-14 grader, men du får mest vækst fra 15 grader og opefter.

Et godt koldtvands fiskefoder kan bruges når vandtemperatur er under 10 grader og ned til 5 grader. Men bør indgå som en del af det daglige fiskefoder, indtil vandtemperaturen er stabil på 12 grader.

 

Forslag til foderkalender.

Januar

Med mindre at bassinet er opvarmet vil der ikke skulle fodres.

 

Februar

Med mindre at bassinet er opvarmet vil der ikke skulle fodres. Dog kan det sidst i perioden blive så varmt (7 grader vandtemperatur målt inden solnedgang), at du kan fodre sparsomt, i henhold til de foderanvisninger du finder senere i dette dokument. Husk på, at inden fodringen påbegyndes er det vigtigt at filteret har været opstartet i mindst 14 dage (husk at dit filter hurtigere bliver aktivt og mest effektivt når du bruger Probiotika hyppigt), sørg for at lave hyppige vandmålinger (helst hver dag i opstartsperioden), for at sikrer at filteret kan omsætte de affaldsstoffer der vil komme fra fiskenes foderoptagelse og det er filterets evne til, at omsætte affaldsstoffer, der afgør hvornår fodringen kan begyndes og intensiteten forøges. Brug koldtvands fiskefoder i denne kolde periode.

 

Marts

På et tidspunkt i løbet af denne måned, bliver det normalt aktuelt at begynde med at fodre. Husk derfor, at hyppigt måle temperaturen i overflade af bassinet inden solnedgang så får du en mere reel måling. Husk på, at inden fodringen påbegyndes er det vigtigt at filteret har været opstartet i mindst 14 dage og sørg for at lave hyppige vandmålinger (helst hver dag i opstartsperioden), for at sikrer at filteret kan omsætte de affaldsstoffer der vil komme fra fiskenes foderoptagelse husk at dit filter hurtigere bliver aktivt og mest effektivt når du bruger Probiotika hyppigt), og det er filterets evne til, at omsætte affaldsstoffer der afgør hvornår fodringen kan begyndes og intensiteten forøges. Brug koldtvands fiskefoder, hvis vejret er rigtigt godt kan du måske starte op med at tilbyde mindre mængder eller et enkelt måltid med af de følgende fodertyper: dagligdags fiskefoder, farveforstærkende foder og ikke mindst immunforstærkende foder. Hvis vandtemperaturen nå op på 10 grader, se mere om det i de senere foderanvisninger. Men fortsæt med at bruge koldtvandsfoder indtil vandtemperaturen er 12 grader, så kan det aftrappes.

 

April

Nu kommer foråret (på et eller andet tidspunkt i løbet af denne måned), april kan ligesom marts svinge meget hvad temperatur gælder, hav derfor altid både koldtvands fiskefoder som dog bør kunne udfases i månedens løb, dagligdags fiskefoder, farveforstærkende fiskefoder og ikke mindst immunforstærkende foder stående klart til brug, alt efter vejret.

 

Men det er her vigtigt at huske på, at inden fodringen påbegyndes er det vigtigt at filteret har været opstartet i mindst 14 dage og sørg for at lave hyppige vandmålinger (helst hver dag i opstartsperioden), for at sikrer at filteret kan omsætte de affaldsstoffer der vil komme fra fiskenes foderoptagelse og det er filterets evne til, at omsætte affaldsstoffer der afgør hvornår fodringen kan begyndes og intensiteten forøges.

Husk at det anbefales, at udelukkende fodre med farveforstærkende fiskefoder i mindst en 3-4 ugers periode, for at sikrer at fiskenes egne farvepigmenter får et tilskud, så fiskene udvikler deres farver optimalt. Skal du udstille koi er det vigtigt, at faste dine koi i 2-3 uger inden showet, for at opnå de bedste farver, da mange af de stoffer der er gavnlige for fiskens farver oplagres i dens eget fedt, disse stoffer frigives når fisken tærer lidt på dens egne depoter.

 

Maj

Nu burde temperaturen være kommet over de 12 grader, hvilket betyder at der nu fodres således: dagligdags foder 1 måltid på dette tidspunkt kan du udfase dagligdags foderet og kun fodre med de mest effektive fodertyper, farveforstærkende foder 1-2 måltider og immunforstærkende foder 1-2 måltider, samt begynde at fodre med vækstfremmende foder i enkelte af måltiderne. Husk at det anbefales, at udelukkende fodre med immunforstærkende foder i en 3 ugers periode, for at sikrer at fiskenes immunforsvar er optimalt.

 

Juni

Nu burde vi have 15 grader i bassinet, så skal fiskene forkæles med al den mad de kan spise, husk dog at dit filter skal kunne håndterer omsætningen af foder, så der ikke opstår problemer med vandkvaliteten. Du bør nu fodre således: immunforstærkende foder 1-2 måltider og 1-3 måltider vækstfremmende foder. Husk, at det anbefales udelukkende at fodre med vækstfremmende foder i en 3 ugers periode for at sikrer, at fiskenes får fyldt alle depoter helt op, således at deres vækst vil være optimal. Samt indimellem dagligdags foderet.

 

Juli

Fiskene skal hele sommeren forkæles med al den mad de kan spise, husk dog at dit filter skal kunne håndterer omsætningen af foder, så der ikke opstår problemer med vandkvaliteten. Du bør nu fodre således: immunforstærkende foder 1-2 måltider og 1-4 måltider vækstfremmende foder. Husk, at det anbefales, at give endnu et tilskud, hvor udelukkende fodre med vækstfremmende foder i en 2-3 ugers periode, for at sikrer at fiskenes får fyldt alle depoter helt op, således at deres vækst her i den varme periode er optimal. Husk at bruge dagligdags foderet indimellem, for at belaste dit filter mindst muligt. Især hvis vandtemperaturen stiger til mere end 28 grader.

 

August

Det er normalt her i august at vi kan få hedebølger, husk i disse perioder bør du fodre mindre, for at dine vandværdier ikke skal ændre sig, på grund af vandets evne til at indeholde ilt. Men fiskene skal jo hele sommeren forkæles, med al den mad de kan spise, husk stadig at dit filter skal kunne håndterer omsætningen af foder, så der ikke opstår problemer med vandkvaliteten.

 

Du bør nu fodre således: immunforstærkende fiskefoder 1-2 måltider og 1-2 måltider vækstfremmende fiskefoder. Husk at det anbefales, at give endnu et tilskud hvor udelukkende fodre med vækstfremmende fiskefoder i en 2-3 ugers periode, for at sikrer at fiskenes får fyldt alle depoter helt op, således at deres vækst vil være optimal. Er der en lang periode med meget høje temperaturer, så kan vandtemperaturen stige til over 28 grader. Hvis det sker, så bør du overveje at skifte til dagligdags foderet i denne periode, og fodre meget sparsomt, for at belaste dit filter mindst muligt.

 

September

Nu begynder det at blive koldere, derfor skal vi i denne måned sørge for at fiskene bliver gjort klar til den kolde periode, derfor bør der i denne periode først gives et tilskud med udelukkende immunforstærkende i en 2-3 ugers periode, for at sikrer at fiskenes immunforsvar er optimalt og straks herefter, vækstfremmende foder i en 2 ugers periode, for at sikrer at fiskenes får fyldt alle depoter helt op, således at deres vækst vil være optimal og alle depoter er fyldte og klar til at møde vinteren. Begynd at lade koldtvands foder indgå i den daglige fodring når vandtemperaturen når ned på 12 grader.

 

Oktober

Allerede nu kan det blive aktuelt at skifte helt til koldtvands fiskefoder, men forhåbentligt kan vi endnu en måned fodre varieret på denne måde: koldtvands fiskefoder, farveforstærkende fiskefoder 1-2 måltider og ikke mindst immunforstærkende foder 1-2 måltider farveforstærkende foder og bør aftrappes og udfases i løbet af denne måned alt efter vejret. Således at der kun fodres med koldtvands fiskefoder

 

November

Alt efter hvordan du vælger at overvintre dine fisk, så skal du nu til at vælge hvilke typer fiskefoder du skal bruge til eventuel vinter fodring. Lader du dine fisk gå uopvarmet så aftrapper du med mindre og mindre mængder og færre og færre måltider af koldtvands fiskefoder indtil vandtemperaturen i overfladen er 5-7 grader (målt inden solnedgang), ved 5 grader så bør du indstille fodringen helt, selv om der stadig skulle være koi der vil spise, du vil se at når der fodres med et kvalitets koldtvands fiskefoder vil fiskenes aktivitet og madlyst øges, det gør det muligt at forlænge fodringsperioden med op til flere uger, vær dog opmærksom på, at filteret ved lave temperaturer kan have svært ved at kunne håndterer affaldsstofferne og derfor bør fodringen indstilles mindst 3 uger inden filterets flow reduceres, eller eventuelt slukkes for vinteren, for at sikre at vandkvaliteten er bedst mulig når vinteren sætter ind. Så fiskene har de bedste forhold vinteren igennem.

 

December

Hvis du vælger at opvarme dit bassin gennem den kolde periode, så bør du holde bassinet på en temperatur på mindst 12-14 grader, for at sikrer dig at fiskene overvintrer bedst muligt, så derfor bør du gennem den kolde periode holde en fast temperatur der giver de bedste betingelser for dine fisk. I denne periode, bør du fodre med immunforstærkende 1-2 gange dagligt og måske et par måltider om ugen med farveforstærkende fiskefoder. Er det ungfisk tosai til sansai, kan du, hvis du har mulighed for og ikke mindst filterkapacitet til at overvintre dine koi indendørs, hæve temperaturen langsomt til 22-25 grader, og så køre 2-3 gange 3 ugers perioder hvor du fodre udelukkende med vækstfremmende fiskefoder i 5-7 små måltider om dagen. Dette vil give en meget kraftig vækst, men stiller store krav til dit filtersystem.

 

Det skal her understreges, at en fodertabel som den ovenstående kan bruges med alle fodermærker, der har et bredt udvalg, der gør det muligt at vælge et foder der passer til den givne periode.

 

Men husk, at når der er tale om fiskefoder så er det næsten altid sådan, at pris og kvalitet hænger sammen. Men gør dig dine egne erfaringer og lad dig kun rådgive af folk som du har stor tillid til, da fodret og fodringen er af meget stor vigtighed.

 

Til mindre fisk og yngel kan foderpillerne knuses, eller der kan fodres med småt naturfoder som Cyclops, Bosminer eller nyklækket artemia indtil de kan spise større foderemner.