Dankort + VISA/Dankort VISA Electron VISA Mastercard Maestro MobilePay Apple Pay Google Pay

Havedams Filter

Havedams filter - Dit eget renseanlæg

 

Havedams filter, her finder du alt i filter til din havedam. Ligesom at en havedam pumpe er for en havedam som hjertet er for mennesket, så er et havedam filter hvad nyre, lever og fordøjelse er.

 

Havedams filter, hvilke typer er der.

Der findes mange typer havedam filter, her er de mest populære.

Trykfilter, er gode til mindre havebassiner, med eller uden fisk og spejlbassiner, kan i et vidst omfang bruges tik koi bassiner.

Beadfilter, et godt stort trykfiltre, med mindre tryktab end et sandfilter, men laver rigtig flot vand.

Gennemløbsfilter passer til mange havedamme, er nemme at bruge og kan fås som bio / partikel filter eller begge dele, et godt havedam filter op til ca. 35 m3

Biofilter, her er der fokus på biodelen her skal man have et partikel filter foran. Biofilter fjerner al den næring der er i vandet, et biofilter skal have forskellige zoner af ilt indhold for at fungere optimalt

Partikel filter / Forfilter, Tromlefilter og sieve bruges meget på større anlæg, men efterhånden også de små, da et godt partkel filter, fjerner så meget som muligt fra havedammens vand så biofilteret kun skal håndtere det som er opløst i vandet.

Rislefilter/trickle tower, det optimale biofilter, rigtig god afgasning og ilt optagelse i vandet, samt perfekt miljø for biomediet

 

 

Hvilken størrelse / kapacitet skal mit havedams filter være.

Der findes ikke nogle entydige svar på hvilket havedam filter man skal bruge, der er meget der spiller ind ikke mindst økonomi. Den største fejl stort set alle begår er at undervurdere betydningen af det rigtige havedam filter. Strørrelsen af et filter vurderes ud fra, Mængden af vand, ilt indhold, foder mængde og hvor godt det fordøjes, sol indfald partikelfjernelse og temperatur. Retningslinjerne på produkterne er en ledetråd, men spørg hos koi shop, vi er uddannet til at hjælpe dig på vej.

 

Skal mit havedam filter være Biofilter /partikel filter eller begge dele.

Skal dit havedam filter være kompineret eller adskilt, kommer meget an på hvad man er til. Typisk er det de lidt større havedamme som adskiller filteret, men det vinder mere ind også at gøre det på mindre havedamme, det er lidt dyrere i opstart, men man får langt bedre vand ud af det. Godt vand giver glade fisk.

preload spinner

Guide til valg af Havedams filter

 

Et havedams filter kan ikke blive for stort, men det kan ikke betale sig at overdemissionere for voldsomt, da det blot vil medføre, at filteret ikke udnyttes til fuld kapacitet. At fastslå hvor ofte et filter skal renses, kan ikke lade sig gøre, da der er så mange faktorer som spiller ind; antallet af solskinstimer, antallet, størrelsen og typen af fisk, literantallet og forholdet mellem antallet af fisk og literantallet, den fodermængde der gives og den type foder der bruges, mængden af naturligt affald, som blade og pollen og meget andet.

 

Hvis du har 50 cm fisk pr. 1000 liter vand (som er det absolut maksimale jeg vil anbefale, og som kun kan anbefales til de mere erfarne i hobbyen), vil du stille store krav til dit filter i nogle perioder af året hvor behovet for filtrering er størst, hvis ikke dit filter er lidt overdemissioneret.

 

Filtrering består af flere stadier, nogle filter er kompakte typer, hvor du har alt i et, disse filtre henvender sig mest til små og mellemstore bassiner (op til 8000 liter), de skal renses oftere end andre typer, men er meget lette at vedligeholde, der findes andre typer filtre, som er mere eller mindre avancerede, der er filter hvor alle filterets stadier er opbygget i sektioner, som så kan tilkøbes efter behov, der findes forfiltre og der er større sammenbyggede filtre, tromlefiltre, beadfiltre, båndfiltre, moving-bed filtre.

 

Den grundige rensning af et hvilken som helst filter, vil kræve, at alle filtermedier fjernes og rengøres og de enkelte sektioner/kar rengøres med rent vand fra vandhanen, alle filtermedier til den mekaniske filtrering kan ligeledes rengøres med rent vandhanevand, hvorimod filtermedier til den biologiske rensning, kun skal skylles, så det løse snavs/slam kommer af og dette skal ske i vand fra bassinet, for at bevarer så meget af den gavnlige bakteriekultur intakt.

 

Det er bedst at rense et kammer ad gangen, da de gavnlige bakterier dør hurtigt, hvis de ikke har både vand og tilstrækkelig ilt. Skal der udskiftes filtermedier i den biologiske del af filteret, må det anbefales, at skifte dem enkeltvis og i hele perioden pode filteret med nye gavnlige bakterier. Filtermedier som skumsvampe og måtter har en begrænset holdbarhed, da de mættes med snavs/slam og kan ikke renses fuldt ud, samtidig falder skummet samme og mister sin evne til at rette sig ud på plads i den oprindelige form, da de ikke længere er fleksible mister de evnen til at oplagre det fine svæv eller de gavnlige bakterier, som på grund af den ringe gennemstrømning får forringet deres leveforhold.

 

Derfor er det vigtigt, enten at vælge en filterløsning som bruger mere holdbare filtermedier, eller være forberedt på at ud skifte skumsvampe eller måtter med 1-3 års mellemrum

 

Guide for pasning af filter til havedam / bassin og vandpleje

 

Anbefalede vandværdier:

pH-værdi 6,8 til 8,2

Ammoniak 0-0,02 mg/l i fri form

Nitrit NO3 0-0,2 mg/l

Nitrat NO2 0-20 mg/l

KH 4°-10° GH 10°-20°

Fosfor PO4 0-0,2 mg/l

Iltindhold O2 Mindst mellem 7 mg/l og 15 mg/l afhængig af temperaturen.

Saltindhold max. 1 kg. pr. 1000 liter hvis der ikke behandles med salt.

 

Vandet bør testes hver 2.-3. dag de første 7-8 uger i nyanlagte bassiner og hver måned i ældre bassiner. Test dog altid 2-3 dage i træk hvis fiskene ændrer opførelse. For at holde alle vandværdier bør du lave månedlige vandskift på ca.10 % Brug ALTID vand fra vandhanen.

 

Rengøring af filter (generelt).

Det er vigtigt, at du rengør dit filter når der er behov for det, for at bevare et godt flow igennem systemet, så du kan opretholde den påkrævede gennemstrømning og at du rengør det grundigt, uden dog at fjerne de gavnlige bakterier. Er der tale om et kompakt filter, så husk, at svampene ikke skal være klinisk rene, da det vil fjerne de gavnlige bakterier, skyl kun svampe, medier og filteret med vand fra bassinet.

 

Brug aldrig nogen form for rengøringsmidler og kun hvis det er meget påkrævet en blød børste, da det er meget vigtigt at beholde de gavnlige bakterier både i medier og i selve spanden, hvor de vil sidde på spandens inderside som en glat biofilm. Rådfør dig altid med din forhandler om den optimale rengøring af netop din filtertype.

 

Rengøring af filter (den mekaniske del).

Den mekaniske del er der intet behov for gavnlige bakterier, derfor kan du roligt spule denne del af filteret, med vandslange og rengøre med børster. Især på tromlefiltre hvor biofilm kan sætte sig på det fintmaskede net på tromlen og næsten hindre gennemstrømning, derfor er nogle tromlefiltre også udstyret med et uv lys som sidder monteret så det stråler frit ud i filterets indre, ikke så meget for at reducerer alger, men mere for at reducerer biofilm på tromlen.

 

Er der ikke monteret uv lys i dit tromlefilter, bør du mindst et par gange i løbet af sæsonen grundigt rengøre det fintmaskede net på tromlen med en blød børste og en grundig spuling med rent vand. Husk, at skylle godt ud i filteret, så filteret er helt rent. Også risten i de forskellige sives skal renses og spules grundigt for at virke optimalt.

 

Rengøring af havedams filter (den biologiske del).

Rengøring af medier og måtter skal altid foregå i vand fra bassinet, årsagen til det er, at du på den måde dræber mindst muligt af de gavnlige bakterier, der nedbryder de skadelige stoffer i vandet. Disse bakterier er meget sarte overfor selv ganske små ændringer i vandtemperatur og vandets sammensætning, ligesom de er meget sarte overfor mangel på ilt og overfor udtørring.

 

Selve rengøringen skal sådan set bare være en skylning, hvorved alt det løse snavs og slam fjernes. Ikke noget med at spule med vandslanger eller rense med højtryksrensere, det forringer blot den effektivitet dit filter har opnået og nedsætter levetiden på mange typer filtermedier. Derfor er det bedst, at rense alle filtermedier og måtter i selve filteret og eventuelt lade en luftpumpe med en luftsten kører under rensningen for at sørge for der er tilstrækkelig ilt til de gavnlige bakterier under rengøringen.

 

Fjerner du for mange af de gavnlige bakterier under rengøringen skal dit filter hver gang nærmest begynde forfra, så vær skånsom. Husk, at skylle mest muligt snavs og slam ud fra bunden af filteret, inden du genstarter filteret.

 

HUSK, at tilsætte probiotika efter opstart. Her er de vigtigste punkter under rengøring af filteret:

  • Vær skånsom og fjern kun det løstsiddende snavs og slam (gælder i den biologiske del eller i kompakt filtre).
  • Skyl kun medier og måtter med vand fra bassinet (gælder i den biologiske del eller i kompakt filtre).
  • Flyt straks de rengjorte medier og måtter til et kar med vand fra bassinet og masser af beluftning, hvor de kan opbevares indtil hele filteret er rengjort (gælder i den biologiske del eller kompakt filtre).
  •  Skift vand flere gange under rengøringen.
  • Husk, ikke alle typer medier behøves rengøring hver gang.
  • Følg de renseanvisninger som du fik, da du købte filteret.
  • Den mekaniske del, af filtre hvor der er opdeling mellem de to typer af vandrensning (mekanisk/biologisk). Bør du rense grundigt og du kan bruge vand fra vandhanen og en børste i denne del af filteret.

På denne måde opnår du den optimale virkning af dit filter og den bedste udnyttelse og holdbarhed af medier og måtter, samt ikke mindst længere tid imellem renseintervallerne.