Dankort + VISA/Dankort VISA Electron VISA Mastercard Maestro MobilePay Apple Pay Google Pay

UV filtre / Tekniks Vandbehandling

Vælg det rigtige uv c filter -så får du klart vand!

 

Hvorfor får jeg grønt vand?
Grønt vand og trådalger kender vi alle sammen, men det er ikke noget vi ønsker i havedammen.
Der går ikke mange dage med sol og varme, før algerne blomstre lystigt og giver det hele et grønt skær.

Det grønne vand er svævealger som du relativt let kan komme til livs med et UV filter

UV filtreret monteres enten i forbindelse med bassinpumpen så vandet ledes forbi inden det løber i bio filteret, som dyk uv i filterkar (ikke i bio), eller i et kar / hus efter filteret.
Bestrålingen steriliserer svævealgerne, der derefter klumper sig sammen og afsættes i filteret.

Hvor kraftigt skal lyset være?
Mange filtre har et indbygget UV-lys der passer til filterets kapacitet, ellers kan du bruge denne tommelfinger-regel:

Beregn ca. 6 watt/ 1000 l vand, er der mange områder med lavt vand forøges antal watt.

Algerne formerer sig hurtigst i det lave varme vand hvor solens stråler let trænger ned, så den samlede overflade på havedammen har stor betydning.

Hvordan vedligeholder jeg?
UV-lyset skal holdes rent. Lyskilden er monteret i et kvartsglas der skal renses løbende, mindst en gang om året,
se til at de pakkende O-ringe ikke har sprækker og er utætte.
Det kan passende gøres når UV-røret skiftes ved sæsonstart.
De bedste UV-rør har en levetid på 8.000 timer og så er ydelsen faldet med mere en 30%
Tro ikke UV-røret virker fordi det lyser.

UV-lys har desuden en nedbrydende effekt på visse parasitter og bakterier, hvilket ses i fødevarerindustrien hvor man natbelyser med UV-lys.

preload spinner

Er vand ikke bare vand? 
Nej, mange er af den opfattelse at vandhanevand er rent vand. 
Det er det også, for vi kan tåle at drikke det, men det er fyldt med 'stoffer' som fisk ikke bryder sig om, specielt klor. 
Mange af de 'stoffer' som er uønskede i vores havedam forsvinder gennem afgasning, men det tager tid. 
Når vi fortæller den stolte havedamsejer at vandet helst skal stå et par måneder med filter på inden der kommes fisk i svarer de ofte, man må kunne gøre noget? 
Ja start med fisk der ikke er så sarte og tilsæt som minimum Bassinstart der neutraliserer klor og fluor. 
Fisk har billedlig talt hele hovedet under vand og optager den livgivende ilt gennem gællerne. Er vandet fyldt med uønske gasarter påvirker det fiskene i negativ retning. 
Så er der muligheden for at bruge opsamlet regnvand, men det er heller ikke problemfrit. 
Regnvand er blødt vand, men den beskidte tagflade bliver vasket i den første ½ time hvorefter der kan forventes renere vand. 
Er der gamle zink tagrender kan der frigives små mængder cadmium som er et yderst giftigt tungmetal. 
Samler du regnvand til havedammen, så brug det første vand til vanding, hvis ikke det har regnet længe. 

Vandskift
 
Det kræver meget vand og få fisk hvis en havedam skal være i balance. Fiskenes urin og afføring omdannes i en vis grad i et godt filter, men er der ikke nok planter til at optage næringsstofferne så bliver de i vandet. 
Skift lidt af vandet en gang om måneden og brug det til at skylle filter i så bibeholder du filterets biomasse.
Test for Nitrit, Nitrat & pH jævnligt, så ved du om dine fisk har gode forhold.

 

Fjerner uv filtre trådalger?

Et uv filter fjerner detsværre ikke trådalger. det er kun de ting som passerer et uv filtre, med det rette effekt samt belysningstid, som bliver behandlet/slået ned.

 

UV filtre

Ultraviolet lys findes i tre typer UVA, UVB og UVC, UVC har den korteste bølgelængde (185-280 nm) dette lys spektre opfanges fuldstændigt i atmosfæren og kan kun fremstilles kunstigt her på jorden.

Det er UVC lys der er interessant i denne sammenhæng, da UVC nedbryder de fleste organiske molekyler. Formålet med et UV filtre er at forhindre, at der opstår det der kaldes for ”grønt vand” det vil sige at UV filtre bestråler de svævende grønalger, således at de bliver ude af stand til at kunne dele sig og derved kan de ikke skaber problemer for vandkvaliteten, herefter vil de bestrålede grønalger dø, da de kun har en livscyklus på ca. 10 dage, de døde alger klumper nu sammen og kan opfanges i filteret.

 

Et passende UV filtre anlæg indeholder en lyskilde der udsender ultraviolet lys i bølgelængde C, det er netop denne bølgelængde der skal til at gøre algerne ude af stand til at dele sig. Det er vigtigt, at anlægget ikke er for lille til bassinet, en god tommelfingerregel er ikke under 2 w og helst 3 w pr. m3 eller pr. m2 alt efter hvilket af tallene der er størst, men gerne mere, da pumpens flow og belysningstiden også spiller ind.

 

Hvad enten der er tale om en pære eller et lysstofrør, så er det altid sådan, at fra lyskilden tændes første gang og til den har mistet så meget kraft, at den bør udskiftes går der normalt 8

12 måneder, eller sagt på en anden måde maksimalt 8.000 timer, det må derfor anbefales at udskifte sin lyskilde hver sæson.