AquaTech ECO-Bead

Pris fra 8.379,00 DKK

Ingen bedømmelse
AquaTech ECO-Bead
Varer
Pris
Antal
 • Dam str.: 8 m/3

  Leveringstid 6-8 uger

  8.379,00 DKK

  Varenr.: CS900425

 • Dam str.: 10 m/3

  leveringstid 2-5 dage

  9.159,00 DKK

  Varenr.: CS900525

 • Dam str.: 30 m/3

  leveringstid 1-3 dage

  10.699,00 DKK

  Varenr.: CS900625

 • Dam str.: 34 m/3

  leveringstid 1-3 dage

  12.229,00 DKK

  Varenr.: CS900710

 • Dam str.: 52 m/3

  leveringstid 1-3 dage

  15.259,00 DKK

  Varenr.: CS900800

 • Dam str.: 73 m/3

  leveringstid 1-3 dage

  17.699,00 DKK

  Varenr.: CS900900

 • Dam str.: 101 m/3

  leveringstid 1-3 dage

  23.849,00 DKK

  Varenr.: CS901000

 • Dam str.: 142 m/3

  Leveringstid 1-2 uger

  27.949,00 DKK

  Varenr.: CS901120

 • Dam str.: 148 m/3

  leveringstid 1-3 dage

  33.549,00 DKK

  Varenr.: CS901200

ECO-Bead filtrene er produceret af spunden glasfiber - som sørger for

den optimale langtidsholdbarhed.

 

ECO-Bead filtrene er overfladebehandlede - så overfladen er glat og servicevenlig.

 

ECO-Bead filtrene leveres med en stabil fod og stor bundhane, som kan bruges til aftapning

af slam mens filtret er i drift, samt til vintersikring af filtrene.

 

ECO-Bead filterne leveres med det nyudviklede AIR-Blow rensesystem, som sørger for at overskuds materialer som smuds m.v. let løsnes fra de svævende ECO-Bead’s og derved sørger for en let og servicevenlig drift.

 

Når AIR-Blow systemet er aktivt - sørger det samtidig for at røret og slamaftapningsventilen

blæses rene og disse vil  derfor ikke stoppe til.

 

 

 

ECO-Bead filtrering.

 

Vandet pumpes ind i filterets tank (A). Med det unikke Vortex indløb, tvinges vandet til at rotere rundt i glasfibertanken under den svævende Bead filterpude.

Rotationen sørger for, at tunge smudspartikler samles i bunden af filteret, hvorfra de let renses ud ved at åbne slamaftapningshanen (B) mens pumpen kører, og styreventilen står i sin normale filtreringsposition. Alle tunge partikler fjernes på bare nogle få sekunder (hanen lukkes straks når aftapningsvandet er rent). Dette gør ECO-Bead filtre til de mest effektive af deres type.

 

Et effektivt filter opsamler ikke bare partikler - men fjerner dem ved en biologisk nedbrydning!

Vandet i tanken, tvinges langsomt opad i beholderen gennem de tusindvis af biogranulat kugler.

På overfladen af disse kugler lever milliarder af nitrificerende bakterier, som er så sultne, at de forbruger store mængder ammoniak, nitrit etc., hvilket kaldes for nitrifikation. På denne måde får du rent og sundt vand i havedammen.

 

Vandet fortsætter med at strømme opad gennem laget af biogranulat kugler, og lukkes ud af filterbeholderen gennem topspraybaren (C). Derefter fortsætter vandet hen til styreventilen, og afhængig af dens indstilling f.eks. (FILTER) - løber vandet tilbage til dammen.

 

 

Returskylning og skylningsprocedure.

 

Når filteret er monteret og installeret, anbefaler vi, at vente med den første returskylning indtil 14 dage efter ibrugtagning. I varme perioder skal returskylningen derefter foretages en gang om ugen. I de kolde måneder kan returskylningen reduceres til en gang hver anden eller tredje uge.  Gå fremad på følgende måde:

 

1.    Åbn slamaftapningshanen (B) mens filterpumpen er i drift. Lad den stå åben i 10-20 sekunder og luk den igen.

      Således tømmes alle de større smudspartikler, som er bundfældet i tanken, ud af filteret, og det er vigtigt at disse partikler renses ud af filteret, for at opnå optimal vandkvalitet og en effektiv filterpræstation.

 

2. Sluk for pumpen og stil styreventilen i position RINSE, herefter åbnes ventilen (D) på blæserøret, og blæseren på det nyudviklede AIR-Blow system startes herefter i 2 til 5 minutter.

 

3. Stop blæseren og luk ventil (D) på blæserøret.

 

4. Start filterpumpen og lad den køre indtil Bead’sene og vandstanden kommer til syne og fyldes op til 2 til 4 cm. i    underkanten af det transparente dæksel.

 

5. Stop pumpen og drej herefter  multiportventilen til position BACKWASH og start herefter pumpen i 2 til 5 minutter,  og derved vil filterets Bead’s rotere og blive blæst igennem. Kontroller resultatet i det transparente dæksel.

6. Roterer Bead’sene ikke eller skulle der være synlige sammenklumpninger - gentages punkt 2 til 4.

 

7. Stop pumpen og drej multiportventilen til position RINSE og start filterpumpen og lad den køre til vandet er rent i det lille skueglas (monteret på multiportventilen). Hvis der herefter evt. er luft i det transparente topdæksel kan   dette udluftes med den sorte ventil.

 

8. Når vandet i skueglasset er rent stoppes filterpumpen og multiportventilen drejes til position FILTER og herefter   startes filterpumpen igen til alm. filterdrift. 

 

 

 

Kommentarer 0


Produktets tags

Der er ingen tags registreret.

Mine tags